PRESSEECHO THE BALTIC WAY

CAZ DRESDEN

Baltische Glaskunst in Dresden

Die neue Ausstellung „The baltic way“ in der Dresdner Galerie Kunstbahnhof auf der Tharandter Straße ist sicher nicht nur eine Augenweide für ambitionierte Kunststudenten. Vom 6. März bis zum 4. April werden hier faszinierende Arbeiten der baltischen Künstler Viktoras Dailidenas (Litauen), Anna Vesele (Lettland) und Eeva Käsper (Estland) vorgestellt.

Die befreundeten Künstler haben alle Glaskunst studiert, eine Disziplin, die in den baltischen Ländern weit verbreitet ist. Die Bandbreite der Glaskunst reicht von abstrakten Glasplastiken, die Strukturen und Phänomene des menschlichen Lebens zu fassen versuchen, über fragile Objekte, die unfassbare Dinge des Lebens darstellen, bis hin zu Themen wie Transparenz.

Eröffnet wird die Vernissage am 05. März, 19:00 Uhr. Anke Binnewerg führt in die Ausstellung ein. Für Musik in Form von freier Improvisation sorgt Cathrin Wallner.


CAZ Dresden, 03. bis 16. März 2008, Ausgabe 59, S. 8.

ESSENTIA BALTICA

04.04 Ausstellung “Der Baltische Weg” in der Galerie “Kunstbahnhof”
in Dresden

Die Ausstellung vereint die Werke – Glasobjekte und Installationen – dreier Glaskünstler aus dem Baltikum: Eeva Käsper (Estland), Anna Vesele (Lettland) und Viktoraa Dailidenas (Litauen).

Die Ausstellung wurde von der Leiterin der Galerie “Kunstbahnhof” Anke Binnenwerg initiiert und mit freundlicher Unterstützung des Dresdener Stadtrates und der Stiftung für Europäische Glaskunst “Glasbrücke” (Berlin) organisiert.

“Der Baltische Weg” ist die erste Zusammenarbeit der drei Glaskünstler, sie zeigt die Ähnlichkeit und die Parallelen in der Sichtweise, betont aber gleichzeitig die Besonderheiten und das Individuelle jedes Künstlers. Die Werke geben eine Vorstellung von den modernen Techniken der Glaskunst und stellen die vielfältigen Möglichkeiten des Materials dar.

Alle drei Autoren haben an zahlreichen Ausstellungen, Symposien und Kunstprojekten teilgenommen in- und außerhalb des jeweiligen Heimatlandes. Die Ausstellung “Der Baltische Weg” ist der Anfang einer ganzen Reihe von für das Jahr 2008 vorgesehenen Ausstellungen der baltischen Glaskunst in Deutschland.

Internetmagazin essentia-baltica

PRCENTRS

(lettischer Text)

Izstade "Baltijas celš" galerija "Kunstbahnhof" Drezdene, Vacija

 

Līdz pat 4. aprīlim galerijā "Kunstbahnhof" Drēzdenē apskatāma trīs Baltijas valstu stikla mākslinieku Eeva Käsper (Igaunija), Annas Veseles (Latvija) un Viktoras Dailidenas (Lietuva) stikla objektu un instalāciju izstāde. Izstāde tapusi pēc galerijas vadītājas Anke Binnewerg ielūguma, sadarbībā ar Drēzdenes pašvaldības un Eiropas stikla mākslas fonda "Glasbrücke" (Berlīne) atbalstu.

Šī izstāde ir trīs jaunu stikla mākslinieku pirmā kopīgā sadarbība, kas parāda ideju līdzību vienlaicīgi saglabājot katra autora daiļrades īpatnības. Mākslinieku radītajos darbos izmantotas vairākas mūsdienu stikla mākslā pielietotās tehnikas daudzpusīgi iepazīstinot ar šī materiāla iespējām.

Latviešu mākslinieces Annas Veseles darbos izmantotā dzintara krāsas stikla intensitāte un objektu radītās ēnas uz apkārtējām virsmām rada nebeidzamas gaismu spēles. Kā jūras viļņu veidots raksts smiltīs, stikla kausējums gaismai mainoties, ik mirkli rada jaunu virsmas rakstu.

Lielu nozīmi stikla instalāciju radītajām ēnām pievērš arī igauņu māksliniece Eeva Kasper, kuras darbos saskatāma ziemeļnieciska formas tīrība un atturīga stikla toņu izvēle. Darbos izmantotās iematētās teksta daļas paveras skatītājam tikai cieši ieskatoties darbu "dvēselē".

Dabas klātbūtne jaušama arī lietuviešu mākslinieka Viktora Dailidenas darbos. Par galveno no šīs izstādes darbiem uzskatāms darbs "Sēklas", kurā trīs stikla objektos redzamas pa vienai no katras Baltijas valsts karoga krāsām – melna, sarkana un dzeltena – kopā veidojot Vācijas karogu.

Visi trīs autori jau aktīvi piedalījušies izstādēs, simpozijos un mākslas projektos gan katra dzimtajā valstī, gan ārpus to robežām. Izstāde "Baltijas ceļš" ir kā aizsākums šajā gadā paredzētajām vairākām Igaunijas, Latvijas un Lietuvas stikla mākslinieku izstādēm Vācijā.

"Izstādes pamata bija ideja izveidot Baltijas jauno stikla mākslinieku izstādi, lai uzzinātu noskaidrotu cik daudz kopīga un atšķirīga ir starp mūsdienu jaunajiem talantiem. Jau otro gadu strādāju pie sava doktora darba, kura tēma ir veltīta mūsdienu Baltijas stikla mākslas attīstībai no pagājušā gadsimta 50.iem gadiem līdz mūsdienām un šī izstāde ir ari doktora darba izpētes sastāvdaļa." – par izstādi saka Sunderlandes universitātes doktorante Anna Vesele.

Internetmagazin prcentrs, 2008-03-20

kunstbahnhof v. 2/2008